پخش نسوز فراز صنعت فدک

نمد صنعتی

نمد صنعتی

نمد صنعتی از ترکیب و فشار یک  حصیر همگن غیر بافته شده به همراه پشم با  طیف گسترده ای از  ضخامت ساخته شده است . نمد صنعتی با توجه به ویژگی های بالای خود دارای کاربرد های زیادی در سراسر برنامه های  کاربردی شده است .

خواص

  • ساختار فیبری نمد  که می تواند جذب و انتقال مایعات در امتداد مسیرهای مویرگی و فیلتر کردن جامدات یا مایعات معلق در گاز (به عنوان مثال مه) را به خوبی انجام دهد .
  • ساختار همگن در آن، باعث شده است که  اگر سطحی از نمد  حذف شده است ، توسط یک تکه  مشابه بدون آشفته جایگزین شود .
  • انعطاف پذیری، حصول اطمینان از بازیابی عالی به ابعاد اصلی خود  پس از فشرده سازی .
  • نمد صنعتی قادر به جذب انرژی بالا، مانند  لرزش و یا انرژی صوتی است . همچنین میتواند از اتلاف انرژی گرمایی جلوگیری کند .
  • نمد صنعتی حتی در تراکم بالا به راحتی با برش و یا ماشینکاری در ابعاد مختلف و با شکل گیری پایدار قابل استفاده است .
  • حفظ خواص خود در دمای -40 سانتیگراد تا  100 سانتیگراد
  • نقطه اشتعال نمد  بیش از 450 سانتیگراد است.