پخش نسوز فراز صنعت فدک

عایق فوم الاستومر

عایق فوم الاستومر

عایق فوم الاستومر از مواد عایق سلولی انعطاف پذیر بر پایه اتیلین پروپیلن دیان مونومر (EPDM) که مقاومت حرارتی خوبی دارند ساخته می شود . این عایق بسیار انعطاف پذیر بوده و ضخامت نسبتاً کمی دارد ؛ همچنین مقاومت بسیار خوبی در مقابل عبور بخار آب از خود نشان می دهد و در نتیجه بهترین عایق جهت استفاده در سیستم های سرمایش ، لوله کشی ها ، تهویه و همچنین در خطوط آب گرم و گرمایش می باشد .

اگرچه عایق فوم الاستومر نسبت به پشم سنگ یا پشم شیشه گران تر است ، اما به دلیل بی نیازی از پوششهای مضاعف برای دماهای پایین بسیار مقرون به صرفه تر بوده  و پایداری بالایی نیز دارد .

همچنین سریع ترین راه برای عایق بندی سیستم های لوله کشی می باشد که از ضریب انتقال حرارت بسیار پایین و انعطاف پذیری بالایی برخوردار است ؛ در نتیجه عایق فوم الاستومر برای محیط هایی که فضای کار در آن کم است بسیار مناسب می باشد . فوم الاستومر به دو شکل تخته ای در ضخامت های مختلف و لوله ای در طول 180 سانتیمتر و سطح مقطع مختلف موجود است .

این عایق ها با روکش آلومینیوم نیز در دسترس بوده و در مواردی که رطوبت محیط بیش از حد زیاد باشد یا در دماهای بسیار پایین و همچنین برای محافظت در برابر نور ماوراء بنفش از آن استفاده می شود . به علت چگالی بیشتر ضریب انتقال صوت عایق فوم الاستومر از پشم سنگ و پشم شیشه بیشتر می باشد .