پخش نسوز فراز صنعت فدک

عایق حرارتی و برودتی

عایق حرارتی و برودتی

 فوم برودتی و فوم حرارتی هر دو برای عدم انتقال گرما به کار میروند با این تفاوت که فوم برودتی در سیستمهای سرمایشی و فوم برودتی در سیستم گرمایشی قابل به کارگیری است. فومهای الاستومری دسته ای از عایقها هستند که قابلیت به کارگیری در سیستمهای سرمایشی و گرمایشی را همزمان دارند و در واقع عایق برودتی و حرارتی هستند. با توجه به کاتالوگ عایق حرارتی و برودتی ایزیدم میتوان با تمامی خصوصیات آنها آشنا شد و عایقکاری را به راحتی انجام داد.

انواع آن:

  • ورق چوب پنبه
  • عایق پشم سنگ
  • عایق پشم شیشه
  • عایق فوم الاستومر
  • برد نسوز سرامیک فایبر
  • پتو و پنبه نسوز سرامیک فایبر
  • نمد فیلتری یا منسوجات بی بافت
  • نمد صنعتی
  • پیپر نسوز سرامیک فایبر