پخش نسوز فراز صنعت فدک

لاستیک پلی استر نوار نقاله

لاستیک پلی استر نوار نقاله

این محصول تحمل خوبی هم دربرابر  حرارت از خود نشان می دهد و توانایی دارد که حرارتی  تا 100 درجه و در سرمایی تا 55- ثبات خود را حفظ کند .

از کاربرد های لاستیک پلی استر نوار نقاله :

  • لنت لاستیک جهت ترمز بازوهای مکانیکی
  • مهر و موم جعبه های سیاه هواپیما
  • واشر لاستیکی
  • واشرها پنل ( تهویه )
  • تولیدات قطعات لاستیکی
  • مصارف لوله کشی