پخش نسوز فراز صنعت فدک

لاستیک کتان نخ دار

لاستیک کتان نخ دار

ریشه تولید لاستیک کتان  منجید (نخ دار) از سال 1911 در منطقه منچستر و فوترجیل پلیکام به منظور تصحیح منسوجات با لاستیک است . به سبب ایجاد استحکام و تحمل حرارت و کشش لازم است که لاستیک به یک نوار مخصوص میکس شود و در میان تمام این اجناس هیچ چیز محبوب تر از کتان نیست .. کتان اولین الیاف نساجی با وجود ظهور  الیاف مصنوعی در جهان  هنوز یکی از موارد پر مصرف می باشد . 

شروع تجزیه در 160 درجه سانتی گراد و وجود ویژگی هایی مثل ، سبکی، راحتی و سهولت مونتاژ و پردازش سبب محبوب بودن این محصول برای میکس با  لاستیک می باشد . از ویژگی های این لاستیک میتوان به خواص فیزیکی بسیار عالی مثل  استحکام کششی و سایش اشاره کرد .

از موارد استفاده این لاستیک : 

  • لباس حفاظت شیمیایی
  • مهر و موم درب خودرو
  • لوله های آب
  • پروفیل در و پنجره