پخش نسوز فراز صنعت فدک

نخ نسوز آزبست چهارگوش

نخ نسوز آزبست چهارگوش

نوع چهارگوش این محصول از الیافی از آزبست که مرغوب به شمار می رود و در نهایت سطح مقطع چهارگوش را برای آن رقم می زند بافته میشود. این نخ نیز با همان روش نمونه ی ذکرشده ی قبلی به صورت بدون غبار درمی آید. هدف اصلی از این کار جلوگیری از مضرات زیاد آزبست به سلامتی انسان است. برهمین اساس استفاده ی بیشتر از نمونه ی بدون غبار آن توصیه شده است.

بنابراین نخ نسوز آزبست چهارگوش نیز خود در دونوع بدون غبار و غباردار / (Asbestose Square Rope Dust or Dust Free) به تولید می رسد.

تحمل حرارتی نوع چهارگوش این محصول تا چند درجه است؟

تحمل حرارتی این نوع نخ نسوز بسیار مطلوب است و نیاز صنعتگران را به خوبی برآورده می سازد. متخصصان مجرب قابلیت تحمل دمای نوع بدون غبار آن را بین ۲۵۰ تا ۳۵۰ درجه ی سانتی گراد برآورد نموده اند. یافته ها نشان می دهد تحمل حرارتی نوع غباردار آن نیز بین ۳۵۰ تا ۵۰۰ درجه سانتی گراد می باشد.

سایز قابل دسترس این نوع نخ نسوز آزبست نیز از ۳×۳ میلی متر الی ۵۰×۵۰ میلی متر است.

موارد کاربرد کلیدی  :

– استفاده ویژه جهت انواع فلنج ها

– مصرف فراوان در انواع شیرآلات

– استفاده به طور خاص به منظور درزگیری انواع دیگ های بخار