پخش نسوز فراز صنعت فدک

نوار نسوز ابریشمی فایبرگلاس

نوار نسوز ابریشمی فایبرگلاس

نوار نسوز ابریشمی فایبرگلاس از بهترین نوار های نسوز می باشد که با استفاده ار ابریشم و فایبر گلاس که به آن الیاف شیشه ای هم گفته می شود، ساخته شده است. به دلیل استفاده از الیاف های شیشه  که از بهترین مواد نسوز هستند، از این نوار به صورت  یک نوار نسوز پر کار برد استفاده می کنند.

به الیاف شیشه ای  و یا فایبر گلاس، نوار های پیوسته و ادامه دار هم گفته می شود چرا که از به هم پیوستن فلامنت ها  و تابیده شدن کم آن ها تشکیل و به عنوان مواد نسوز نیز استفاده می کنند.

نوار نسوز ابریشمی فایبر گلاس هم در دماهای پایین و سرد و هم در دماهای بالا و گرم قابل استفاده است و می  توانند دمایی را کمتر از  ۶۰درجه سانتی گراد و بیشتر از ۶۵۰ درجه سانتی گراد را تحمل کند و در برابر شان مقاومت خود را از دست ندهد.

دلیل  اینکه این نوار ابریشمی می توانند  تا دمای۶۵۰ درجه را تحمل کند، وجود  لایه ای از الیاف های شیشه و یا فایبر گلاس  است که به عنوان یک ماده نسوز در آن استفاده شده است.

ویژگی نوار نسوز ابریشمی فایبرگلاس:

  • نوار نسوز ابریشمی فایبر گلاس به عنوان یک عایق حرارتی عمل می کنند و به عنوان یک نوار نسوز قابل استفاده است و می توانند دمایی تا کمتر از ۶۰ تا ۶۵۰ درجه سانتی گراد تحمل کند.
  • از نوار های نسوز ابریشمی به  عنوان نوار جایگزین آز بست استفاده می شود. این نوار ها  برخلاف آزبست ها بدون خطر هستند و هیچ آلودگی زیست محیطی را ایجاد نمی کنند.

کاربرد نوار نسوز ابریشمی فایبر گلاس :

  • برای تولید و دوخت لباس های نسوز و یا لباس هایی که در معرض آتش هستند از نوار ابریشمی فایبر گلاس استفاده می کنند. دست کش ها و لباس های فایبر گلاس نمونه ای از لباس هایی است که برای ساخت آن از نوار ابریشمی استفاده می کنند.
  • از نوار نسوز ابریشمی فایبر گلاس برای عایق بندی لوله های موتور خانه ها استفاده می شود.
  • از این نوار ها برای تعمیر کردن و شکاف دادن و مفصل های کوره های حرارتی و همچنین انواع موتور های صنعتی نیز استفاده می شود.
  • در ماشین ها بخش هایی وجود دارد که کابل ها در تماس با گرما و حرارت هستند، برای عایق بندی کابل ها و سیم کشی هایی  که در  نزدیکی گرما هستند، از نوار نسوز ابریشمی فایبر گلاس استفاده می کنند.