پخش نسوز فراز صنعت فدک

پکینگ نسوز تفلون روغنی

پکینگ نسوز تفلون روغنی

این نوع آببند ها از ترکیب الیاف تفلون آغشته به روغن سیلیکون بافته شده اند که همین امر موجب میشود تا قابلیت تحمل دما در این نوع آببند های نسوز تفلونی نسبت به پکینگ های نسوز تفلون خالص 20 درجه سانتیگراد افزایش داشته باشد. از پکینگ تفلون روغنی می‌توان به عنوان جایگزین کاسه نمد در فشار پایین استفاده کرد.

اکثر ویژگی های پکینگ های تفلونی روغنی با پکینگ تفلونی خالص یکسان است و تنها تفاوت آنها با یکدیگر تفاوت در ضریب اصطکاک نهایی پکینگ میباشد.