پخش نسوز فراز صنعت فدک

پکینگ نسوز گرافیت خالص

پکینگ نسوز گرافیت خالص

پکینگ نسوز آب بندی گرافیت که عده ای آن را به عنوان نخ نسوز گرافیت خالص می شناسند ، از مرغوب ترین الیاف نسوز گرافیت خالص ساخته شده است .

این پکینگ آب بندی نسوز در برابر حرارت مقاومت بسیار خوبی از خود نشان می دهد ، تا آنجایی که متخصصان دمای تحمل شده توسط آن را تا 860 درجه سانتیگراد اعلام کرده اند ؛ اما دمای ایمن آن را برای محیط کار 550 درجه سانتیگراد تعیین کرده اند