پخش نسوز فراز صنعت فدک

میلگرد اپوکسی و نخ دار

میلگرد اپوکسی و نخ دار

میلگرد اپوکسی و میلگرد فیبر نخ دار با همان ویژگی ها و خواص ورق فیبر بوده و عمدتا برای ساخت قطعات , چرخ دنده وغیره مورد استفاده قرار می گیرد- میلگرد نسوز در طول 1 متر و قطرهای 10 الی 200 میلیمتر موجود است. قطرهای بزرگتر طبق سفارش مشتری پذیرفته می شود.